Scooter Bere’s Aria เพลงสยบแมวดื้อ

แมวที่มีความเครียดมักแสดงอาการดื้อ ดุร้าย เกรี้ยวกราดออกมา ดังนั้นนักวิจัยจึงได้ทดลองหาวิธีลดความเครียดให้แมวโดยการเปิดเพลงให้ฟังดู

writer

26 พฤษภาคม 2020