คนไทยเจ๋ง ปลูกผลึกโปรตีนในอวกาศ

แต่ไหนแต่ไรเรามักจะได้ยินเรื่องราวข่าวสารด้านอวกาศจากสหรัฐอเมริกาบ้าง รัสเซียบ้าง จนในช่วงหลังๆประเทศจีนเองก็เริ่มจะมามีบทบาทในวงการด้านอวกาศอยู่บ้าง แต่น้อยครั้งนักที่เราจะเห็นข่าวความคืบหน้าด้านอวกาศจากคนไทย แต่ในวันนี้คนไทยคนเก่งของเราได้มีโอกาสเข้าร่วมทดลองทางวิทยาศาสตร์บนสถานีอวกาศนานาชาติ คนไทยคนนี้คือใคร และเขาได้ไปทดลองอะไรบนอวกาศ วันนี้พวกเรา eduHUB จะพาเพื่อนๆมาดูความสำเร็จของคนไทยคนนี้กัน แต่ก่อนจะไปรับชม อย่าลืมกด like และกดติดตาม เพื่อที่เพื่อนๆจะไม่พลาดการรับชมครั้งต่อไป
.

บนสถานีอวกาศนานาชาติอันเป็นแหล่งรวมโมดูลการทดลองของหลากหลายประเทศที่ร่วมมือกันเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาสิ่งต่างๆ ซึ่งในสถานีอวกาศนานาชาติจะมีห้องทดลองและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการค้นคว้าและวิจัยทั้งด้านชีววิทยา ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์และอุตุนิยมวิทยา
.

นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่ทดสอบระบบกระสวยอวกาศที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเอาไว้ใช้สำหรับภารกิจระยะยาวที่นักบินอวกาศหรือยานอวกาศต้องเดินทางไกลไปยังดวงจันทร์หรือดาวอังคาร ส่วนสำหรับการทำหน้าที่ในการค้นคว้าและวิจัยนั้น ส่วนใหญ่นักวิทยาศาสตร์จะใช้สถานีอวกาศนานาชาติเป็นสถานที่ทดลองสิ่งต่างๆในสภาวะไร้น้ำหนัก และศึกษาผลกระทบของมนุษย์ต่อสภาวะไร้น้ำหนักเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะนำมนุษย์ย้ายถิ่นฐานไปยังดาวดวงอื่นที่มีชั้นบรรยากาศที่เบาบางกว่าโลก
.

โดยภายใต้การศึกษาผลกระทบต่อมนุษย์นั้นจะมีการสำรวจในหลายๆด้านที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและความสามารถที่จะดำรงชีวิตได้ ซึ่งจะศึกษาแม้กระทั่งความเสื่อมของกล้ามเนื้อ การไหลเวียนโลหิต โรคและอันตรายต่างๆที่เป็นความเสี่ยงที่มนุษย์นั้นจะต้องเจอเมื่อใช้ชีวิตอยู่บนสภาวะไร้น้ำหนักหรือว่าแรงโน้มถ่วงต่ำนั่นเอง นอกจากการวิจัยในมนุษย์นั้นก็ยังมีห้องทดลองอื่นๆที่ทำการทดลองเกี่ยวกับพืชและสัตว์อีกด้วย
.

ในปัจจุบันมีหลากหลายประเทศให้ความสนใจกับสถานีอวกาศนานาชาติและได้เชื่อมต่อโมดูลเข้ามาเพื่อต่อเข้ากับสถานีอวกาศนานาชาติหลายสิบโมดูลทั้งเป็นโมดูลจากรัสเซีย สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งในส่วนของญี่ปุ่นนั้นดำเนินการภายใต้องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA
.

ซึ่งเขาได้ลงทุนสร้างโมดูลห้องทดลองโดยใช้ชื่อว่า คิโบะโมดูล (Kibo Module) เพื่อดำเนินการวิจัยในอวกาศในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาสภาวะไร้น้ำหนักที่มีต่อมนุษย์ โดยการส่งสัตว์ชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ และสัตว์เลื้อยคลาน ขึ้นไปทำการทดลองเพื่อนำผลการศึกษามาใช้ในการพัฒนาการรักษากล้ามเนื้อสำหรับผู้ป่วยพิการ
.

นอกจากนี้ยังมีการทดลองปลูกพืชบนอวกาศ เพื่อนำความรู้มาพัฒนางานด้านเกษตรกรรมต่างๆ ซึ่งภายในห้องทดลองของญี่ปุ่นบนสถานีอวกาศนี้ มีคนไทยคนเก่ง ได้มีโอกาสร่วมทำการทดลองด้วย เขาคนนั้นคือ ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(ไบโอเทค)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)และทีมงาน โดยพวกเขาร่วมมือกับ JAXA ในการทำการทดลองบนสถานีอวกาศเพื่อทำการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของโปรตีน-สารยับยั้ง และ โปรตีน-โปรตีน สำหรับการพัฒนายาต้านมาลาเรีย
.

สาเหตุที่พวกเขาตั้งใจที่จะศึกษาและพัฒนาเรื่องนี้ก็เพราะว่าโรคมาลาเรียนั้นในปัจจุบันพบว่ามีการดื้อยาในผู้ป่วยอยู่ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จำเป็นที่จะต้องพัฒนายาต้านมาลาเลียให้สามารถฆ่าเชื้อมาลาเลียที่ต้านยาได้ เขาจึงได้เสนองานวิจัยนี้ให้กับทาง JAXA เพื่อที่จะขึ้นไปทำการทดลองปลูกผลึกโปรตีนของเชื้อมาลาเลียบนห้องปฏิบัติการในสถานีอวกาศนานาชาติ
.

กระบวนการวิจัยในครั้งนี้เริ่มโดยนักวิจัยชาวไทยนั้นได้ส่งสารโปรตีนตั้งต้น เพื่อขึ้นไปทดลองปลูกผลึกในห้องปฏิบัติการคิโบะโมดูลบนสถานีอวกาศนานาชาติ ซึ่งมันเป็นการปลูกผลึกโปรตีนที่สร้างขึ้นบนสภาวะไร้น้ำหนัก ซึ่งจะได้ผลึกโปรตีนที่มีคุณภาพแตกต่างจากบนพื้นโลก
.

หลังจากการส่งสารโปรตีนไปยัง JAXA ก็มีการดำเนินการนำส่งโปรตีนดังกล่าวขึ้นสู่อวกาศด้วยจรวดของ SpaceX โดยยิงจากฐานแหลมคานาเวอรัล รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเมื่อจรวดเข้าถึงสถานีอวกาศนานาชาติก็ทำการเชื่อมต่อเข้ากับคิโบะโมดูล และนักบินอวกาศประจำโมดูลก็มารับสารโปรตีนนั้นไปเพื่อทำการทดลองปลูกผลึกโปรตีนต่อ
.

หลังจากการปลูกผลึกโปรตีนสำเร็จก็จะส่งผลึกโปรตีนนั้นกลับมายังโลกเพื่อทำการวิเคราะห์โครงสร้างของโปรตีนต่อเพื่อนำผลการศึกษาไปสร้างยาต้านเชื้อมาลาเรียชนิดใหม่ที่สามารถทำลายเชื้อชนิดดื้อยาได้ 
.

จากการทดลองผลึกโปรตีนในครั้งนี้ทำให้วงการวิทยาศาสตร์ของไทยนั้นเกิดการตื่นตัวและพร้อมยกระดับงานวิจัยให้ไปสู่การทดลองทางวิทยาศาสตร์บนสถานีอวกาศนานาชาติ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งเป็นการผลักดันนักวิทยาศาสตร์ไทยให้มีประสบการณ์กับองค์กรทางด้านอวกาศที่สำคัญระดับโลก
.

และอีกอย่างผลงานวิจัยที่ได้รับมาก็นับว่าน่าจะเป็นก้าวสำคัญของมวลมนุษยชาติที่พบว่าการเจริญเติบโตระดับของโครงสร้างของมนุษย์นั้นมีความแตกต่างระหว่างบนโลกและบนอวกาศที่มีสภาวะไร้น้ำหนักและบรรยากาศที่บางเบา จากงานวิจัยการผลึกโปรตีนในครั้งนี้ประเทศไทยก็มีการวางแผนที่จะเสนองานวิจัยบนสถานีอวกาศต่ออีกหลายงาน เช่น งานวิจัยการศึกษาการชักนำหัวของพืชสร้างหัวภายใต้สภาวะไร้น้ำหนัก ซึ่งจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับมันสำปะหลังเมื่อปลูกในอวกาศจะสามารถสะสมแป้งเพื่อทำให้เกิดหัวได้หรือเปล่า
.

โดยนักวิทยาศาสตร์ไทยมุ่งหวังว่าผลการวิจัยในครั้งนี้จะสามารถสร้างแนวทางการเพาะปลูกพืชในสภาวะไร้น้ำหนักได้หรือไม่ และมันสามารถเป็นแหล่งพลังงานและแหล่งออกซิเจนในอวกาศได้หรือเปล่า
.

จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วคนไทยเก่งมากในเรื่องการค้นคว้าและวิจัยซึ่งหากได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจะทำให้ผลงานวิจัยของประเทศไทยนั้นสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับโลกใบนี้อย่างแน่นอน ถึงแม้ว่างานวิจัยผลึกโปรตีนในครั้งนี้นักวิจัยชาวไทยจะไม่ได้ขึ้นไปบนสถานีอวกาศ เพียงแต่ฝากงานวิจัยขึ้นไปให้นักบินอวกาศบนคิโบะโมดูลนั้นสานต่อและส่งกลับมาบนโลกพร้อมกับจรวด
.

แต่เอาเป็นว่านี่จะเป็นก้าวแรกของวงการอวกาศที่ชาติไทยนั้นได้เดินหน้าเข้าไปทำความรู้จักกับการทดลองบนโมดูลในสถานีอวกาศ และไม่แน่ว่าในอนาคตองค์การด้านอวกาศของประเทศไทยอาจจะสร้างโมดูลหรือเกิดความร่วมมือกับชาติต่างๆ เพื่อส่งนักวิจัยขึ้นไปทำการทดลองที่เป็นห้องทดลองของชาติไทยของเราเอง
.

และนี่คือเรื่องราวของคนไทยคนเก่งที่ได้นำงานวิจัยของชาวไทยขึ้นไปทำการทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติได้สำเร็จ และในอนาคตก็จะมีงานวิจัยต่อๆไปอีกอย่างแน่นอน แล้วเพื่อนๆละคะ คิดว่าบนสถานีอวกาศนานาชาตินั้นควรที่จะทดลองอะไรมากที่สุดเพื่อที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับโลกของเรามากที่สุด มาลองคอมเมนท์บอกกันหน่อยค่ะ เผื่อทางสมาคมดาราศาสตร์ไทยหรือนาซาจะผ่านมาเห็นแล้วนำไปทำการพัฒนาต่อในอนาคต
.

สำหรับวันนี้เรื่องราวการทำการทดลองผลึกโปรตีนบนสถานีอวกาศที่เรานำมาฝากเพื่อนๆก็มีเพียงเท่านี้ แต่ก่อนจะจากกันไป อย่าลืมกด like และกดติดตามเฟสบุ๊กแฟนเพจ eduHUB เพื่อที่เพื่อนๆจะไม่พลาดการรับชมครั้งต่อไป