สถานีอวกาศนานาชาติ ISS ความร่วมมือของมนุษยชาติ

เพื่อนๆคนไหนเคยเหงนมองไปบนฟ้าแล้วมองเห็นวัตถุใหญ่ๆล่องลอยอยู่ในอวกาศไหมคะ อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะมันไม่ใช่ UFO หรือไม่ใช่มนุษย์ต่างดาว แต่มันคือสถานีอวกาศแห่งชาติ ที่เป็นห้องทดลองและสถานีที่รวบรวมการค้นคว้าต่างๆเกี่ยวกับอวกาศในวงโคจรของโลก ที่หลายๆชาติต่างร่วมมือกันสร้างและร่วมกันพัฒนาขึ้นมา

สถานีอวกาศนานาชาติ เป็นสถานที่ที่ได้รับความร่วมมือจากหลากหลายชาติทั้งอเมริกา เอเชีย และยุโรปที่ร่วมกับสร้างสถานีอวกาศที่ทำหน้าที่เป็นห้องทดลองและห้องวิจัยค้นคว้าทางด้านอวกาศ สถานีอวกาศเป็นเหมือนจุดกึ่งกลางระหว่างโลกของเราและอวกาศ ที่ลอยอยู่เหนือพื้นโลกประมาณ 2,000 กิโลเมตร ซึ่งถ้าเราอยู่บนพื้นโลก ก็สามารถมองเห็นสถานีอวกาศบนฟากฟ้าได้เพราะว่ามันมีขนาดใหญ่มากๆ

สถานีอวกาศนานาชาติ
สถานีอวกาศนานาชาติ – ขอขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซต์ flipboard.com

โดยสถานีอวกาศนี้เองจะทำการค้นกว้าวิจัยในเรื่องชีววิทยา ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์และอุตุนิยมวิทยา ซึ่งจะเป็นจุดพักเมื่อยานอวกาศ ยานสำรวจต่างๆได้ไปสำรวจและเก็บตัวอย่างจากดวงจันทร์ ดาวอังคารหรือดาวดวงอื่นๆ และมาส่งที่สถานอวกาศเพื่อทำการวิจัยและวิเคราะห์ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางถึงโลกและลดความเสี่ยงที่ยานอวกาศจะโดนแรงกระแทกอย่างรุนแรงบนพื้นดินนอกจากนี้สถานีอวกาศแห่งชาติยังจะช่วยยานอวกาศที่มีภารกิจยาวนาน ในการเติมเชื้อเพลิงหรือขนส่งเสบียงให้กับยานอวกาศเหล่านั้น

หน่วยงานด้านอวกาศของแต่ละประเทศทั่วโลกที่ร่วมมือกันสร้างสถานีอวกาศนานาชาติได้ร่วมมือกันสร้าง ภายใต้สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งสถานีอวกาศถูกสร้างด้วยงบประมาณมหาศาล ซึ่งแน่นอนว่า มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายว่ามันจะคุ้มกับเงินที่ลงทุนไปหรือไม่ ความร่วมมือต่างๆที่ได้กล่าวมานี้เป็นความร่วมมือจากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ ,องค์การอวกาศสหพันธรัฐรัสเซีย ,องค์การอวกาศแคนาดา,องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น และ องค์การอวกาศยุโรป 

สถานีอวกาศนานาชาติ
ขอขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซต์ nasa.gov

โดยการที่จะขึ้นไปเพื่อนทำการทดลองต่างๆในห้วงอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาตินั้น ผู้วิจัยจะต้องได้รับการฝึกฝนอย่างหนักเพื่อที่จะทำการทดลองในสภาวะที่มีแรงโน้มถ่วงน้อย และผู้ที่จะทำหน้าที่วิจัยและทดลองในสถานีอวกาศจะต้องเป็นนักบินอวกาศที่เชี่ยวชาญรวมไปถึงต้องสละเวลาบนโลก เพราะต้องไปอยู่สถานีอวกาศในระยะยาว และสถานีอวกาศนานาชาตินี้ได้เริ่มภารกิจตั้งแต่ปี ค.ศ.2000 โดยที่ลูกเรือชุดแรกที่มีชื่อว่า เอ็กซ์เพดิชั่น 1 จนถึงปัจจุบัน สถานีอวกาศได้ดำเนินการมาหลายสิบปีแล้ว และมีลูกเรือถึงรุ่นที่ 28 แล้ว

อย่างที่บอกไปว่าสถานีอวกาศนานาชาติเกิดจากความร่วมมือจากหลากหลายชาติ ดังนั้นเรื่องงบประมาณจึงจะทำแยกเป็นแต่ละโครงการ ซึ่งแต่ละโครงการก็จะมีการบริหารจัดการกันภายในประเทศนั้นๆ ก่อนจะมารวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ในแต่ละโครงการจะแบ่งเป็นโมดูลๆ ซึ่งแต่ละโมดูลจะเป็นศูนย์ปฏิบัติการของแต่ละประเทศ ที่มีภารกิจแตกต่างกันไปในการคิดค้นวิจัยและพัฒนาในห้วงอวกาศ

สถานีอวกาศนานาชาติ
ขอขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซต์ nasa.gov

สำหรับวัตถุประสงค์การสร้างสถานีอวกาศนานาชาตินั้นอย่างที่บอกว่ามันสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นห้องทดลองและการวิจัยในอวกาศ โดยมันจะสามารถทำการวิจัยได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานเนื่องจากลูกเรือที่ประจำการจะต้องอยู่อย่างถาวร และลูกเรือต้องมีความรู้ความสามารถนอกจากจะมีความรู้ด้านการวิจัยการทดลองยังต้องมีความรู้ด้านวิศวกรรมและการซ่อมแซม เพื่อทำการควบคุมสถานีอวกาศ รวมถึงต้องเป็นผู้ส่งข้อมูลการสำรวจการค้นพบของยานอวกาศต่างๆไปยังพื้นโลกได้อย่างรวดเร็วกว่าการรอให้ยานอวกาศส่งสัญญาณวิทยุกลับมาบนพื้นโลก ซึ่งนี่เองก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งของสถานีอวกาศนานาชาติที่ช่วยลดระยะเวลาการส่งข้อมูลจากห้วงอวกาศมาสู่โลกได้ ถ้าหากใครชื่นชอบบทความนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่อง eduHUB กันด้วยนะคะ