ใช้ราเมือกเป็นต้นแบบโครงข่ายจักรวาล

การที่เราจะลากเส้นต่อจุดดวงดาวทั้งหมด เพื่อให้เข้าใจโครงข่ายของจักรวาลได้นั้น เราอาจจำเป็นต้องมี “ภาพตัวอย่าง” และนั่นก็คือ “ราเมือก” ที่เราพบเห็นได้ทั่วไปนี้เอง

writer

27 มีนาคม 2020