ยาน Parker Solar Probe พบลมสุริยะตีกลับหาดวงอาทิตย์เป็นครั้งแรก

NASA ส่งยาน Parker Solor Probe การเข้าไปสำรวจชั้นบรรยากาศรอบนอกของดวงอาทิตย์ และล่าสุดมีข้อมูลถึงปรากฎการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นเกี่ยวกับลมสุริยะ

admin

2 กุมภาพันธ์ 2020