เรื่องแปลกบนดาวอังคาร…ที่นาซ่าก็อธิบายไม่ได้

นักวิทยาศาสตร์ยังคาดหวังว่า ในอนาคตจะต้องส่งมนุษย์ไปสำรวจดาวอังคารให้ได้ จึงต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศให้ก้าวหน้ามากขึ้น

admin

17 มกราคม 2020
1 5 6