Quasi-star ดาวที่มี “หลุมดำ” อยู่ตรงกลาง!

จักรวาลนี้มีดวงดาวแปลกๆ อยู่เต็มไปหมด แต่นอกจากดวงดาวเหล่านี้ เรายังมีดวงดาวประหลาดที่มีหลุมดำอยู่ตรงแกนกลางอีกด้วย!

admin

20 กุมภาพันธ์ 2020