วิธีลงทะเบียนรับเงิน 5000 บาท “เราไม่ทิ้งกัน”

วิธีลงทะเบียนรับเงิน 5000 บาท "เราไม่ทิ้งกัน"

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้ รัฐบาลจึงมีนโยบายช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยการให้เงินสนับสนุน 5,000 ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งผู้ที่เดือนร้อนก็ไม่จำเป็นต้องไปดำเนินเรื่องที่ไหน แต่ลงทะเบียนทางออนไลน์ได้ง่ายๆ ดังนี้

ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์ เราไม่ทิ้งกัน

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

วิธีลงทะเบียน

2.ระบบก็จะเข้าสู่หน้าจอลงทะเบียน จากนั้น คลิกปุ่มลงทะเบียน

3. กรอกข้อมูลส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัว

 • ข้อมูลตามบัตรประชาชน
 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (หากไม่มี สามารกรอกเป็นเบอร์โทรของคนใกล้ชิดที่ติดต่อได้)
 • ช่องทางการรับเงิน
  • พร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • หรือ รับเงินผ่านบัญชีธนาคารใดก็ได้
  • ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้
  • ที่อยู่ที่ติดต่อได้ : จะเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือไม่ใช่ทะเบียนบ้านก็ได้ (เอาที่สามารถติดต่อได้จริง)
ข้อมูลผู้ลงทะเบียน

4. กรอกข้อมูลส่วนที่ 2 : ข้อมูลการประกอบอาชีพ และการยืนยันผล

 • หากมีนายจ้าง: ให้ระบุ ชื่อ ที่อยู่ของสถานประกอบการของนายจ้าง
 • ในกรณีที่ไม่มีนายจ้าง เช่น อาชีพอิสระ ต้องยืนยันว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในประเด็นดังนี้
  • ธุรกิจถูกปิดชั่วคราว : เช่น ร้านอาหาร แล้วถูกทางการสั่งให้ปิด
  • ถูกสั่งพักงานหรือเลิกจ้าง : เช่น เป็นลูกจ้างช่างทำผม แล้วร้านปิดบริการ ต้องถูกพักงาน
  • มีผลกระทบทำให้มีรายได้ลดลง : ยังทำงานเหมือนเดิมแต่นายจ้างลดเวลาทำงาน ลดค่าจ้าง เงินเดือน
  • หลักฐานอื่นๆ : เช่น คนขับรถแท็กซี่ จะขอหลักฐานใบขับขี่ หรือสังกัดเป็นต้น
ข้อมูลการประกอบอาชีพ

5. กรอกข้อมูลส่วนที่ 3 : ยืนยันอีกครั้ง

 • หน้ายืนยันว่าได้ผลกระทบแบบไหนจากโควิด-19 และยืนยันกรอกตัวอักษรว่าไม่ได้เป็นหุ่นยนต์
 • เสร็จ!!

**ถ้าลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยจะได้รับการยืนยันผ่านทางข้อมูลในโทรศัพท์มือถือ

ยืนยันผลการลงทะเบียน