“เราไม่ทิ้งกัน” ตกงานเพราะโควิด ลงทะเบียนออนไลน์ ได้เงินเยียวยา 5,000

วิธีลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com

เนื่องจากภาวะโรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ทุกวันนี้ ทางราชกิจจานุเบกษาก็ได้ให้ไวรัคโควิด-19 หรือในชื่อเดิมชื่อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020 ดังนั้นจึงต้องมีการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมอย่างเข้มงวด ซึ่งก่อนหน้านี้ทาง eduHUB ก็ได้รวบรวมวิธีการรับมือกับไวรัสโควิด-19 เบื้องต้นไปแล้ว (สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

แต่ถึงกระนั้นการขอความร่วมมือให้ประชาชนป้องกันตัวเองอาจยังไม่เพียงพอที่จะควบคุมโรคระบาดได้ ดังนั้นรัฐบาลจึงจำเป็นต้องมีมาตราการปิดเมืองในบางจังหวัด อย่างเช่น จังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดจนปิดสถานบันเทิง สถานเสริมความงาม ร้านอาหารที่มีการเล่นดนตรีสด เพื่อลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคด้วย 

ในขณะเดียวการควบคุมนี้ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อแรงงาน ลูกจ้าง และคนที่ประกอบอาชีพอิสระ เนื่องจากไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ทำให้คนเหล่านี้ขาดรายได้ที่จะนำมาใช้ยังชีพ ดังนั้นรัฐจึงได้ออกมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยให้เงินสนับสนุนคนละ 5,000 บาทต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จำนวน 3 ล้านคน 

และวันนี้พวกเรา eduHUB เองก็จะไม่ทิ้งผู้ชมทุกท่านเช่นกัน โดยพวกเราได้รวบรวมข้อมูล ทั้งคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับเงินเยียวยา และขั้นตอนการขอรับเงิน มาให้ท่านผู้ชมสามารถนำไปปฏิบัติตามได้ง่าย ดังนี้…

คุณสมบัติ

 • ผู้ยื่นขอรับเงินต้องมีสัญชาติไทย และมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • เป็นแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว หรืออาชีพอิสระ
 • ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33
 • ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ
 • ข้อมูลนายจ้าง (กรณีมีนายจ้าง)

วิธียื่นขอรับเงินสนับสนุน มี 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่1

 • ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com (คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 28 มี.ค. 63) เป็นต้นไป ไม่มีการปิด

วิธีที่2

 • ไปติดต่อขอรับเงินสนับสนุนที่ธนาคารของรัฐ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน 

ขั้นตอนการรับเงิน

 • ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของท่าน หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้
 • ระบบจะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา โดยใช้เวลาอย่างน้อย 7 วันทำการ

มาตรการดูแลและเยียวยาอื่นๆ

*สำหรับแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และอาชีพอิสระ รวมถึงผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 (COVID-19)

โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับสำนักงานธนานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานรากที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมฯ
มาตรการเลื่อนเวลาการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยฯ
มาตรการเลื่อนเวลาการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล


สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง