HAARP โปรเจ็คควบคุมสภาพอากาศทั่วโลก

เพื่อนๆเคยทราบหรือไม่ว่าสหรัฐอเมริกาได้มีโปรเจ็คที่มีชื่อว่า HAARP ที่สร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมสภาพอากาศของทั่วโลก โดยโปรเจ็คนี้ได้มีการดำเนินงานมาหลายสิบปีแล้ว แต่บางองค์กรเขายังมีความเชื่อว่า โปรเจ็ค HAARP ของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกที่แย่ลง
.

เอาเป็นว่าวันนี้พวกเรา eduHUB จาะพาเพื่อนๆไปดูโปรเจ็คนี้ก่อน แล้วเพื่อนๆค่อยคิดกันว่า โปรเจ็ค HAARP มันดีหรือมันส่งผลกระทบอะไรกับโลกของเราบ้าง  แต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวสนุกๆในวันนี้ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี BEEclean แอพเรียกแม่บ้านสำหรับคุณ
.

โครงการ HAARP นั้น ย่อมาจาก High Frequency Active Auroral Research Program ซึ่งเป็นโครงการของกองทัพประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มแรก โครงการนี้ได้ตั้งขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ. 1993 ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษาชั้นบรรยากาศของโลก ซึ่งพุ่งเป้าไปที่ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์
.

เพราะว่าในชั้นบรรยากาศนี้เป็นชั้นบรรยากาศของโลกที่ที่คอยปกป้องโลกจากรังสีอัลตราไวโอเล็ตไม่ให้เข้ามาทำลายชั้นบรรยากาศโลกโดยตรง โดยปกติแล้วโลกของเราจะมีชั้นบรรยากาศหลายชั้นมากๆเริ่มตั้งแต่ชั้นโทรโพสเฟียร์ ที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุด ห่างจากพื้นโลกไม่เกิน 10 กิโลเมตร
.

ซึ่งเป็นชั้นที่อากาศมีความแปรปรวน มีอิทธิพลต่อโลก และเป็นชั้นบรรยากาศที่เกิดลม พายุ และความแปรปรวนของอากาศต่างๆ ต่อจากชั้นโทรโพสเฟียร์ คือชั้นสตราโทสเฟียร์ที่อยู่เหนือชั้นโทรโพสเฟียร์ขึ้นไปอีก ชั้นนี้เป็นชั้นที่เครื่องบินใช้เดินทาง เพราะชั้นนี้จะไม่มีการแปรปรวนของสภาพอากาศ
.

และชั้นนี้เองนั้นจะมีก๊าซโอโซนที่คอยป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ไม่ให้ถึงโลก ซึ่งต่อจากชั้นสตราโทสเฟียร์ก็จะเป็นชั้นมีโซสเฟียร์ และต่อจากชั้นมีโซสเฟียร์ก็จะเป็นชั้นไอโอโนสเฟียร์ที่เราพูดถึงกันนี้ ชั้นไอโอโนสเฟียร์อยู่ห่างจากพื้นโลกราวๆ 80-600 กิโลเมตร
.

ในชั้นนี้เองจะมีอากาศที่บางเบา และประกอบไปด้วยอนุภาคต่างๆรวมไปถึงไออน ประจุไฟฟ้า ซึ่งสามารถสะท้อนคลื่นวิทยุได้ ในชั้นบรรยากาศชั้นนี้มีอุณหภูมิสูงถึง 2,000 องศาเซลเซียส  สำหรับตัวโครงการ HAARP จากจุดประสงค์เริ่มแรกที่ทางกองทัพสหรัฐอเมริกาก่อตั้งขึ้นเพียงเพราะว่าจะศึกษาชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ ในการนำมาพัฒนาระบบสื่อสารดาวเทียม
.

แต่เมื่อเขาได้ดำเนินโครงการไปสักพักหนึ่ง เขากลับพบว่าอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการศึกษานั้น มันสามารถที่จะควบคุมสภาพอากาศของโลกที่จะสามารถกำหนดให้เกิดฝน เกิดพายุ เกิดเมฆ หรือฟ้าแลปฟ้าผ่าได้ โครงการ HAARP ตั้งอยู่ในรัฐอะแลสกา
.

โดยพวกเขาได้ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณที่มีคลื่นความถี่สูง ซึ่งคลื่นความถี่นี้เองจะถูกส่งจากพื้นโลกไปยังชั้นไอโอโนสเฟียร์ แต่เมื่อคลื่นความถี่ได้ส่งไปยังชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์แล้วเกิดผลเอฟเฟคก็คือมันทำให้เกิดช่องโหว่ของชั้นบรรยากาศ ซึ่งทำให้รังสีจากดวงอาทิตย์สามารถเดินทางเข้ามายังโลกได้โดยตรง
.

ซึ่งรังสีที่เข้ามานี้จะมีผลต่อโลกเพราะมันจะทำให้อากาศแปรปรวน เกิดลมกรด และก่อให้เกิดพายุ ฝนฟ้าคะนอง และที่สำคัญมันจะทำให้อุณหภูมิบนพื้นโลกมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น จากเอฟเฟคที่เกิดขึ้นจากการศึกษาชั้นบรรยากาศของโครงการ HAARP สหรัฐอเมริกามองว่ามันน่าจะเป็นหนทางในการที่จะสามารถควบคุมสภาวะอากาศของโลกได้
.

เพราะอาจนำอุปกรณ์ที่ใช้นี้เพื่อสร้างฝน สร้างลม หรือสร้างความอบอุ่นให้กับสถานที่ที่ขาดแคลน โดยเฉพาะภาคการเกษตรในบริเวณที่มีน้ำแล้ง หากใช้อุปกรณ์จากโครงการ HAARP ก็จะทำให้เกิดฝน ทำให้เกษตรกรนั้นมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในการทำการเกษตร
.

ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังมีนักวิจัยทั่วโลกไม่เห็นด้วยกับการนำโครงการ HAARP มาเพื่อปรับเปลี่ยนสภาพอากาศของโลก เพราะพวกเขามองว่าการที่เราไปบังคับสภาพอากาศจะยิ่งทำให้อากาศของโลกแปรปรวนมากยิ่งขึ้น และยิ่งจะทำให้ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง ซึ่งแน่นอนว่ามันต้องส่งผลกระทบถึงการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างแน่นอน
.

และอีกอย่างการทำให้ชั้นบรรยากาศเกิดช่องโหว่นั้น มันจะทำให้รังสีต่างๆจากดวงอาทิตย์เข้ามาทำลายโลกของเรา และที่ร้ายแรง เมื่อรังสีและคลื่นความถี่ต่างๆสามารถพุ่งตรงไปยังพื้นโลกของเรานั้นจะส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้
.

ซึ่งมันมีความเป็นไปได้มากๆที่ความถี่ต่างๆจะสะท้อนกลับมายังพื้นโลกและคลื่นความถี่จะเข้าไปในชั้นใต้ดิน ใต้เปลือกโลก ซึ่งจะก่อให้เกิดแผ่นดินไหวหรือคลื่นยักษ์สึนามิ ซึ่งบางประเทศเชื่อว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวในหลายสิบปีที่ผ่านมา อาจจะเกิดจากโครงการ HAARP ของกองทัพสหรัฐอเมริกาก็เป็นไปได้
.

และคนบางกลุ่มก็ยังเชื่ออีกว่าที่ทุกวันนี้โลกมาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ฝนตกไม่ตามฤดูกาล และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับโลกของเรา นั้นก็เกิดจากโครงการ HAARP ของกองทัพสหรัฐเช่นเดียวกัน ซึ่งจริงๆแล้ว ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าโครงการ HAARP ของสหรัฐจะไม่มีผลกระทบ
.

เพราะทุกครั้งที่มีการใช้เครื่อง HAARP เพื่อสำรวจชั้นบรรยากาศจะเกิดแสงเหนือขึ้นมา ซึ่งแสงเหนือนี้เองเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าในชั้นบรรยากาศนั้นเกิดการเผาไหม้ สุดท้ายแล้วโครงการ HAARP ก็ต่อสู้แรงต้านจากสังคมไม่ไหว เพราะหลังจากที่ถูกร้องเรียนและโจมตีเป็นจำนวนมาก ก็ทำให้โครงการ HAARP ต้องปิดตัวลงในปี ค.ศ.2014
.

แล้วเพื่อนๆละคะ คิดเห็นอย่างไรกับโครงการนี้บ้าง เพื่อนๆว่ามันมีประโยชน์ หรือมันจะสร้างความเสียให้กับโลกของเรากันแน่ อย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะคะ สำหรับเรื่องราวสนุกๆในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้  แต่ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก Chatbee แอพหาคนรู้ใจใกล้คุณ โหลดเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป