สหรัฐฯจับมือรัสเซียสร้างสถานีอวกาศบนดวงจันทร์

                  เราเคยเรียนรู้การเดินทางไปเหยียบดวงจันทร์ของสหรัฐอเมริกามามากแล้ว  และรู้ด้วยว่ารัสเซียก็มียานอวกาศไปสำรวจดวงจันทร์เหมือนกัน  ความสำเร็จของสหรัฐอเมริกาที่ไปเหยียบดวงจันทร์ได้ครั้งแรก   ( 20 กรกฎาคม พ.ศ.2512)นั้น และเป็นเพียงชาติเดียวที่ทำได้    ทำให้เข้าใจกันไปว่ารัสเซียไม่มีเทคโนโลยีที่อาจหาญทัดเทียมสหรัฐอเมริกาทั้งๆที่รัสเซียเคยเป็นหนึ่งในด้านอวกาศมาก่อน    จากการเฝ้าสังเกตและติดตามประเทศมหาอำอาจ 2 ประเทศนี้แข่งขันกันทางด้านอวกาศกันมาอย่างนาน และก็ไม่คิดว่า 2 ประเทศนี้จะสามรถร่วมมือกันได้

ถ้าเพื่อนๆยังจำกันได้การแข่งขันด้านอวกาศระหว่างอเมริกาและรัสเซียในยุคสงครามเย็นที่เข้มข้นไม่มีใคร

ยอมใครในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ใครจะเชื่อว่าในปัจจุบันอดีตคู่อรินี้จะหันหน้ามาร่วมมือทางด้านอวกาศร่วมกันอย่างจริงจัง หลังองค์การนาซ่าของสหรัฐยกเลิกโครงการฝูงบินยานอวกาศแบบไปกลับและหันไปใช้ยานอวกาศของ

รัสเซียเพื่อลำเลียงนักบินอวกาศของสหรัฐขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติมูลค่ากว่า 1 แสนล้านดอลลาห์ ในปี 2011 การที่สหภาพโซเวียตสามารถทำให้นักบินอวกาศชื่อ ยูริ กาการิน กลายเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้ขึ้นสู่อวกาศเมื่อปีพุทธศักราช 2504 ถือเป็นบันทึกในประวัติศาสตร์ของการเฉลิมฉลองชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในการแข่งขันด้านอวกาศในยุคสงครามเย็นและในเดือนเมษายน ปี 2011 รัสเซียก็กำลังเตรียมเฉลิมฉลองความสำเร็จนี้อีกครั้งในวาระครบรอบ 50 ปีการบินสู่อวกาศ แต่อาจจะฟังดูแปลกไปบ้างหากครั้งนี้จะมีอดีตคู่อริในยุคสงครามเย็นอย่างสหรัฐเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

เพราะหลังจากที่องค์การนาซา ของสหรัฐตัดสินใจยกเลิกแผนงานใช้ยานอวกาศแบบไป-กลับทั้งหมด จนกว่าบริษัทเอกชนของสหรัฐจะสามารถสร้างยานอวกาศที่จะใช้ลำเลียงมุนษย์ขึ้นสู่อวกาศที่มีความปลอดภัยมากพอ ในขณะนั้นอเมริกาได้มีแผนที่จะจ่ายเงินให้รัสเซียเพื่อขอให้ขนส่งนักบินอวกาศของสหรัฐสไปทาง

ยานอวกาศโซยุสของรัสเซียแทน อย่างไรก็ตาม นายโรเบิร์ต นาเวียส (Robert Navias) หัวหน้าเจ้าหน้าที่โครงการของนาซ่า ในครั้งนี้ บอกว่า องค์การนาซ่ายกเลิกการส่งยานอวกาศแบบไปกลับทั้งๆที่เชื่อมั่นว่ายานอวกาศของสหรัฐมีเทคโนโลยีที่ทัน

สมัยกว่ายานโซยุสของรัสเซีย

คุณโรเบิร์ต กล่าวว่าหากเปรียบไปแล้ว ยานโซยุสก็เหมือนรถสปอร์ตที่มีนักบินอวกาศ 3 คนแออัดอยู่ในบริเวณเล็กๆภายยานอวกาศ

นอกจากนั้นปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้นกับยานโซยุส ได้สร้างความกังวลหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน ปี 2008 ที่ยานโซยุสบินกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกในมุมที่ตั้งชันจนอาจเป็นอันตราย

แต่เซอร์กี คลิคาเลฟ(Sergei Krikalev) นักบินอวกาศชาวรัสเซีย ยืนยันว่า ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นกังวลกับเทคโนโลยีแบบเก่าของยานโซยุส

นักบินอวกาศชาวรัสเซีย บอกว่า

วิธีการสร้างยานโซยุสของรัสเซียทำให้สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์บางส่วนที่จำเป็นได้ โดยเฉพาะยานโซยุสนรุ่นใหม่นี้จะแตกต่างออกไป เพราะสามารถเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ที่ควบคุม รวมทั้งเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้เทคโนโลยีดั้งเดิมของโซยุสยังมีความเชื่อถือได้อย่างแน่นอน สหรัฐจะต้องจ่ายให้รัสเซียประมาณ 50 ล้านเหรียญสำหรับการนำนักบินอวกาศของสหรัฐเดินทางไป-กลับสถานีอวกาศในแต่ละเที่ยว โดยขณะนี้ได้จองที่นั่งไว้แล้ว 6 ที่สำหรับการเดินทางในปี 2013และ2014

ขณะที่จีนและอินเดีย ซึ่งถือเป็นชาติที่มีศักยภาพในการเติบโตกำลังเข้าสู่ยุคการแข่งขันทางอวกาศยุคใหม่ แต่อดีตคู่อริในการแข่งขันทางอวกาศในยุคสงครามเย็น อย่างรัสเซีย และสหรัฐ กลับหันมาร่วมมือในความพยายามที่จะสำรวจอวกาศร่วมกัน

และเมื่อวันพุธ ที่ 27 ก.ย. 2017 สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า

หน่วยงานด้านอวกาศของรัสเซียและสหรัฐลงนามข้อตกลงร่วมมือในโครงการที่จะสร้างสถานีอวกาศบน

ดวงจันทร์เป็นแห่งแรก

ที่ผ่านมาองค์การอวกาศรอสคอสมอสของรัสเซียได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐ หรือ นาซ่า ในระหว่างการประชุมด้านการบินอวกาศที่เมืองแอลิแลค ประเทศออสเตรเลีย ทั้งนี้นาซ่าเคยประกาศไว้เมื่อต้นปี 2017 ว่า นาซ่ากำลังดำเนินโครงการสำรวจห้วงอวกาศลึก โดยโครงการนี้ตั้งเป้าหมายสร้างท่าอวกาศยานในวงโครจรของดวงจันทร์ ที่จะทำหน้าที่ “ประตูสู่อวกาศห้วงลึกและพื้นผิวของดวงจันทร์” คำแถลงของรอสคอสมอสกล่าวว่า การร่วมมือกันระหว่าง 2 หน่วยงานนี้เป็นความตั้งใจที่จะพัฒนามาตรฐานทางเทคนิคระดับสากล ที่จะถูกนำมาใช้ในภายหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างสถานีอวกาศในวงโคจรดวงจันทร์ นักวิทยาศาสตร์รัสเซียและสหรัฐจะร่วมมือกันสร้างระบบที่จำเป็นสำหรับการจัดระบบภารกิจทาง

วิทยาศาสตร์ในวงโคจรนี้และบนพื้นผิวของดวงจันทร์ รอสคอสมอสและนาซามีความเห็นชอบกันอยู่แล้วด้านมาตรฐานสำหรับหน่วยเทียบท่าของสถานีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อคำนึงถึงประสบการณ์อันกว้างไกลของรัสเซียด้านการพัฒนาหน่วยเทียบท่า องค์ประกอบของสถานีในอนาคตจะสร้างตามการออกแบบของรัสเซีย คำแถลงของรอสคอสมอสกล่าวด้วยว่า งานหลักๆ วางกำหนดการไว้ว่าจะเริ่มต้นช่วงกลางทศวรรษ 2020